RTG, USG

 • Treść strony ...

 • Przychodnia Weterynaryjna ARS-VET

  Nowoczesna diagnostyka obrazowa


  Badanie RTG

  Dysponujemy szeroką wiedzą oraz bezpośrednim cyfrowym aparatem RTG, co pozwala nam zaoferować skuteczną diagnostykę obrazową. Wykonujemy przeglądowe zdjęcia klatki piersiowej, jamy brzusznej, jamy miednicznej, układu ruchu oraz głowy i szyi. Przeprowadzamy badania kontrastowe przewodu pokarmowego.

  Badanie USG

  Badanie ultrasonograficzne przeprowadzamy na jednym z najnowocześniejszych aparatów USG. Dysponujemy głowicami mikro-convex, sektorową i liniową, niezbędnymi do wykonania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej, układu moczowo-płciowego (w tym diagnostyki i prowadzenia ciąży), narządów klatki piersiowej, gałki ocznej.

  Badanie echokardiograficzne – ECHO serca – to „podglądanie” serca w czasie jego pracy. Wykonywane jest w pozycji leżącej lub stojącej. Umożliwia ocenę serca pod względem jego budowy. Pozwala ocenić jego funkcję skurczową i rozkurczową, a wykorzystując efekt Dopplera znaleźć ewentualne niedomykalności zastawek lub zwężenia głównych naczyń wychodzących z serca.