Laboratorium

 • Treść strony ...

 • Przychodnia Weterynaryjna ARS-VET

  Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna


  W naszej przychodni dysponujemy nowoczesnym laboratorium, dzięki któremu średnio w 15 minut mamy wyniki badań!

  Na miejscu badamy:

  • morfologię,
  • biochemię – ponad 24 parametry, a w nich: profil ogólny, przesiewowy (16 parametrów), profil wątrobowy, gazometria, jonogram,
  • hormony:
   • TSH – odpowiada za pobudzanie gruczołu tarczowego do wydzielania hormonów. W ok. 70% przypadków klinicznych niedoczynności tarczycy u psów jego sekrecja wzrasta powyżej wartości referencyjnych. Ocena stężenia TSH jest istotna w diagnozowaniu niedoczynności tarczycy u psów,
   • T4 – główny hormon syntetyzowany przez gruczoł tarczowy. Pomiar jego stężenia w surowicy służy do oceny aktywności gruczołu tarczowego u psów i kotów a także umożliwia diagnozowanie nadczynności / niedoczynności tarczycy oraz monitorowanie efektów leczenia.
  • progesteron – hormon szeroko wykorzystywany w rozrodzie psów. U nieciężarnych suk stężenie progesteronu w surowicy krwi utrzymuje się na niskim poziomie. Wzrasta ono tuż przed owulacją, pod koniec fazy proestrus i osiąga szczyt po owulacji. Pomiar stężenia progesteronu jest niezwykle przydatny w: precyzyjnym określaniu czasu krycia, określaniu terminu porodu, wykrywaniu zaburzeń cyklu hormonalnego u suk,
  • specyficzne markery:
   • cPL (u psa) i fPL (u kota) – ilościowy pomiar do oceny zapalenia trzustki,
   • CRP (u psa) i SAA (u kota) – główne białka ostrej fazy. Parametry których ilościowy pomiar umożliwia ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym. Stężenie CRP i SAA wzrasta drastycznie w ciągu doby od zaistnienia stanu zapalnego/ uszkodzenia tkanek, natomiast spada do poziomu wartości referencyjnych w ciągu tygodnia od wdrożenia prawidłowego leczenia. Oznaczenie CRP i SAA jest niezwykle przydatne we wczesnej diagnostyce stanów zapalnych, zakażeń, w ocenie dynamiki stanu zapalnego, monitorowaniu stanu pacjenta po zabiegu oraz w ocenie skuteczności leczenia,
   • NT-proBNP – to hormon uwalniany przez komórki mięśniowe komór serca podczas wzrostu ich napięcia, przy narastającym obciążeniu. Jego oznaczanie znajduje więc zastosowanie w przebiegu niewydolności serca,
   • troponina I – wysoki poziom cTnI wykrywany w surowicy lub osoczu uznaje się za wysoce czuły i specyficzny wskaźnik uszkodzenia komórek mięśnia sercowego oraz ich martwicy,
   • kortyzol – hormon z grupy glikokortykosteroidów, produkowany przez korę nadnerczy. Ocena jego stężenia w surowicy umożliwia diagnozowanie nadczynności (zespół Cushinga) oraz niedoczynności kory nadnerczy (choroby Addisona). Parametr niezbędny do oceny funkcjonowania kory nadnerczy w teście stymulacji ACTH, hamowania wysokimi lub niskimi dawkami deksametazonu oraz do monitorowania skuteczności leczenia,
   • D-dimer – badanie pomaga wykluczyć występowanie incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz pomaga w rozpoznawaniu zakrzepicy.


  Wykonujemy szybkie testy płytkowe, dzięki którym w 10 minut mamy już wyniki, m.in.:

  • FIV (wirus nabytego niedoboru immunologicznego kotów),
  • FeLV (wirus białaczki kotów),
  • CPV (parwowiroza psów),
  • FPL (panleukopenia kotów),
  • choroby odkleszczowe (anaplazmoza, erlihioza, borelioza, dirofilarioza),
  • giardioza,
  • CCV (koronawiroza).


  Na miejscu wykonujemy również badania mikroskopowe cytologiczne i testy paskowe moczu.

  Do laboratorium, z którym współpracujemy wysyłamy badania specjalistyczne:

  • preparaty histopatologiczne,
  • preparaty z biopsji cienkoigłowej,
  • rozmazy krwi,
  • badania kału,
  • badania genetyczne,
  • testy alergiczne,
  • bakteriologia z antybiogramem,
  • zeskrobiny skórne.