Dla Opiekunów

 • Tekst strony ...

 • Przygotowanie pacjenta do pobrania krwi

  Badanie krwi, zarówno kontrolne lub celowane, wykonywane w ramach kwalifikacji do zabiegu, powinno odbywać się na czczo, co oznacza, że zwierzę ostatni posiłek powinno spożyć co najmniej na 6-8 godzin przez planowanym pobraniem krwi.

  W przypadku, kiedy zwierzę jest w trakcie terapii farmaceutycznej i badanie krwi ma na celu sprawdzenie poprawności przepisanej mu dawki, ważne jest zastosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego co do podania porannej dawki danego farmaceutyku (np. Forthyron podaje się na 4-5h przed pobraniem krwi etc.).

  W przypadku, kiedy zwierzę przeżywa silny lęk i/lub reaguje agresją przy przytrzymaniu podczas pobierania krwi, zaleca się założenie kagańca fizjologicznego lub skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym o ewentualnym, wcześniejszym podaniu preparatu uspokajającego, mającego na celu zniwelowanie stresu u zwierzęcia.

  Nie jest koniecznie golenie łap zwierzęciu przed pobraniem krwi, czynności te pozostają do wykonania na miejscu, o ile to konieczne, przez personel w gabinecie.

 • Przygotowanie pacjenta do badania RTG

  Badanie RTG odbywa się w asyście lekarza prowadzącego lub technika weterynarii, przy wsparciu opiekuna zwierzęcia. Jeśli istnieją przeciwwskazania do pomocy wykonania zdjęcia RTG przez opiekuna, czynności w całości przejmuje personel. Przeciwwskazania do wykonania zdjęcia RTG to m.in. rozrusznik serca, ciąża, nowotwór.

  W przypadku wykonywania zdjęć RTG układu ruchu (badania w kierunku dysplazji, zdjęcia po zabiegach ortopedycznych), zaleca się wcześniejszą konsultację z lekarzem prowadzącym, który ustali, czy konieczne będzie wykonywanie zdjęć w sedacji (znieczuleniu), jeśli tak, badanie wykonuje się na czczo (zwierzę nie przyjmuje żadnego pokarmu co najmniej 6-8 godzin).

 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego

  Przygotowanie do planowanego zabiegu, który nie jest zabiegiem nagłym, ratującym zdrowie i życie pacjenta, polegać powinno na utrzymaniu czystości sierści, zadbanie o podstawową higienę zwierzęcia oraz wcześniejszym zabezpieczeniu go przeciw pasożytom, m.in. pchłom.

  Każdy zabieg chirurgiczny wykonywany jest pod znieczuleniem, wymagane jest zatem, aby zwierzę pozostało na czczo co najmniej 6-8 godzin przed podaniem premedykacji.

  Nie jest konieczna depilacja, czynności te wykonuje personel przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

  W przypadku kiedy zwierzę nie posiada aktualnych badań krwi (morfologia, biochemia) lub ostatnie badania pochodzą z okresu sprzed 2-3 lat, zaleca się, w oparciu o konsultację z lekarzem prowadzącym, wykonanie badań przesiewowych, które dadzą szerszy obraz stanu zdrowia pacjenta i pozwolą na jeszcze lepsze przygotowanie się do planowanego zabiegu.

  W sytuacji, kiedy u zwierzęcia występują niepokojące objawy, takie jak: kaszel, duszności, biegunka, wymioty, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, aby wykluczyć choroby, które uniemożliwiają przystąpienie do planowanego zabiegu.

 • Przygotowanie pacjenta do badania USG

  Przygotowanie do badania USG powinno polegać w większości na zachowaniu podstawowej higieny zwierzęcia, w miarę możliwości zadbać o czystość jego sierści i stosować profilaktykę przeciw pasożytom, takim jak pchły etc..

  U zwierząt, które silnie reagują na stres bądź bywają agresywne, zaleca się założenie kagańca fizjologicznego bądź skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym o ewentualnym, wcześniejszym podaniu preparatu uspokajającego, mającego na celu zniwelowanie stresu u zwierzęcia.

  Standardowo przy badaniu USG zwierzę zabezpieczone (trzymane) jest przez opiekuna oraz przez personel obecny przy badaniu.